Innovations-forløb

europalle04

Bastard Festival gennemfører i samarbejde med Creature (www.creature.dk) et innovationsforløb for det lokale erhvervsliv  i Helsingør-området.
Formålet er at skabe et forum for erfaringsudveksling samt kigge på nye muligheder, til gavn for både miljøet og pengepungen.
Forløbet giver desuden mulighed for match-making mellem virksomheder, der ønsker at danne symbioser omkring et mere effektivt og besparende ressourceflow, håndtering af spildmaterialer m.m.

Deltagerne får:

- Idéer til nye produkter og ressourcemæssige samarbejder, der kan betyde penge sparet eller penge tjent.
- Et fysisk kort over potentielle samarbejder mellem fremsynede virksomheder i Helsingør.
- Større forståelse for, hvordan affald kan tænkes som ressourcer.
- Et udbygget lokalt netværk.
- Frokost og efterfølgende Bastard Øl og tapas i godt selskab.
- En interaktiv udstilling på Bastard Festivalen, hvor virksomhederne vil være repræsenteret.

Innovationsforløbet afholdes som en workshop fredag d. 21. juni som vil foregå indenfor de fysiske rammer af Bastard Festivalen.

Gennem workhoppen vil deltagerne bl.a. arbejde med en mapping af deres indbyrdes erhvervsmæssige relationer og mulige symbioser, og der vil være forskellige inspirationselementer fordelt ud på dagen.

Arbejdet afsluttes med en let anretning på festivalen, hvor der vil være rig mulighed for, med en Bastard Øl i hånden, at videreudvikle de idéer, der måtte være opstået i løbet af dagen, samt at etablere netværk omkring deres realisering.

For yderligere oplysninger, kontakt Andreas Sachse på 42 64 11 00 eller andreas@bastardfestival.dk